Renovering med respekt for historien

  • 1000 special- fremstillede sten
  • 1200 m2 facade

Omfugning af Det Gamle Rådhus i Varde

Det Gamle Rådhus ligger på torvet i Varde midtby. Da rådhuset skulle have et facadeløft, var det vigtigt at respektere bygningens historie og arkitektur – og sikre mindst mulige gene for byens borgere.

Når du renoverer en historisk bygning, er det vigtigt at tage hensyn til bygningens arkitektur og udseende i både materialevalg og arbejdsprocesser. Det var ikke en nem opgave at renovere facaden på Det Gamle Rådhus i Varde. Både fuger og sten var meget medtagede af mange års slid fra vejr og vind.

Alle fuger på de 1.200 m2 blev skåret ud med specialværktøj, da de gamle fuger var meget hårde. Derudover blev der specialfremstillet 1.000 sten til projektet for at sikre, at stenene ville passe til den gamle bygning i både farve og udseende.

Torvet i Varde er et samlingssted for mange mennesker. For at mindske støvgener i forbindelse med renoveringen, blev alt stillads monteret med støvnet. Samtidig havde vi altid en støvsuger monteret i forbindelse med skæring.

Da byggeriet startede, var vintervejret på vej. Efter valg fra byggeledelsen blev Det Gamle Rådhus derfor fuget med en fm5-mørtel fra Weber. Andre kalkmørtler ville give udfordringer på grund af vejret. Udover omfugningen lavede vi nye fuger omkring alle vinduer med fæhår. Vi udførte desuden reparationer af nogle enkle tagsten.

Specialfremstillede sten

Der blev specialfremstillet 1.000 sten til Det Gamle Rådhus i Varde for at sikre, at stenene ville passe til den gamle bygning i både farve og udseende.